Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Utvärdering av Medicinsk teknik för bättre hälsa

Två och ett halvt år efter starten har de åtta projekten inom satsningen Medicinsk teknik för bättre hälsa halvtidsutvärderats. Resultatet av utvärderingen är att alla som sökt fortsatt finansiering beviljas det.

Utlysningen Medicinsk teknik för bättre hälsa är en gemensam femårig satsning, på totalt 81 miljoner kronor, mellan Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Enligt utlysningen skulle bidragen för år 4-5 beslutas på basis av en halvtidsutvärdering. Det är denna som nu har genomförts med hjälp av internationella experter.

Panelen imponerad

Rekommendationen från panelen är en fortsatt finansiering av de sju projekt som sökt medel för förlängning. Ett åttonde projekt, som fått separat tilläggsfinansiering via Vetenskapsrådet, avstod från att söka mer. Utöver bedömningarna av de åtta projekten presenterade panelen ett antal allmänna observationer av övergripande art.

Panelen är bland annat imponerad av den överlag höga kvaliteten på den forskning som presenterades och berömmer även projekten för deras ambitioner att skapa broar mellan de tekniska och kliniska disciplinerna.

Ladda ner rapporten.