Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Välkänd forskarprofil blir tf vd för SSF

Professor Torbjörn Fagerström tillträdde som tf vd för SSF den 5 november. Torbjörn Fagerström är en välkänd profil i forskarkretsar, hans kunskap i evolutionslära och ekologi är omvittnad, likaså hans engagemang för växtförädling. En av hans viktigaste uppgifter på SSF blir att fortsätta arbetet med att implementera den forskningsstrategi som stiftelsens styrelse fattade beslut om i juni i år.

– Strategin ligger precis rätt i tiden och den öppna process som ledde fram till strategin, med en speciell webbplats där alla inbjöds att lägga förslag och stora hearingar med forskare, näringsliv och andra organisationer, gjorde att SSF fångade upp många bra förslag på och inom viktiga forskningsområden, säger Torbjörn Fagerström.

SSF påbörjade i juni rekrytering av ny vd eftersom dåvarande vd Lars Rask planerade att gå i pension senast sommaren 2013. Han slutade den 31 oktober. Torbjörn Fagerström kommer att leda SSF fram tills en ny vd är på plats.

Lars Rask har under sina dryga sju år som vd för SSF varit en viktig kraft för att den forskning som stöds håller högsta möjliga kvalitet. Hans kontaktnät inom forskarvärlden är stort, det visar inte minst den forskningsstrategi som tagits fram.

– Lars Rask har tillsammans med medarbetarna på SSF gjort ett fantastiskt arbete med den nya forskningsstrategin, säger styrelseordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

Torbjörn Fagerström är professor emeritus i teoretisk ekologi vid Lunds universitet och arbetade under åren 2000-2006 som prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. De senaste åren har han drivit egen konsultverksamhet, bland annat med uppdrag som rådgivare till SLU-ledningen. Genom åren har han också haft ett antal uppdrag för SSF, exempelvis som processledare för stiftelsens nya strategi och som ordförande i utredningar gällande stiftelsens satsningar på växtbioteknik samt en biomedicinsk forskarskola. Han är känd som en aktiv debattör i olika forskningspolitiska frågor, på senare tid har det handlat mycket om genmodifierade grödor, GMO.

– SSF är en av de stora, tunga forskningsfinansiärerna i Sverige som också har väldigt hög legitimitet och förtroende i forskarsamhället. Min uppgift nu blir att se till att arbetet och programutlysningarna rullar på, att forskarna får svar på sina frågor. Det ska bli spännande och intressant, säger Torbjörn Fagerström.