Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Välkomna till Cybernodens samverkanskonferens 2023!

Är du intresserad av svensk forskning och innovation inom cybersäkerhet?

Välkommen till ”Cybernodens samverkanskonferens 2023” den 26 januari kl 10:00-16:30! Under seminariet har du möjlighet att ta del av ett 30-tal projekt, finansierade av Vinnova, MSB och SSF, som kommer att berätta om sitt arbete och sina resultat. Dessutom medverkar civilförsvarminister Carl-Oskar Bohlin, samt forskningschef Eva Fogelström från Ericsson och Danica Kragic från WASP. Syftet med dagen är att öka samarbetet mellan svenska aktörer inom cybersäkerhet.

Deltagare i de presenterande projekten samt medlemmar i Cybernoden har förtur till fysiskt deltagande på plats i Kista Science Tower, en inbjudan skickas ut innan jul. Inom kort går det också att anmäla sig på Cybernodens hemsida: cybernode.se/cybernodens-samverkanskonferens-2023. Alla är dock välkomna att delta på nätet! Efter den 1:a januari kommer även icke medlemmar att kunna anmäla sig via länken.

Cybernoden drivs av RISE och är en nationell kraftsamling kring cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor. Projektet finansieras av Vinnova fortsätter och NCC-SE (NCC-SE, det svenska samordningscentret inom cybersäkerhet vid MSB) har det övergripande ansvaret.

Mer information hittar du på: cybernode.se/cybernodens-samverkanskonferens-2023.