Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Växtextrakt, högpulsradar och hälsoapp får kommersialiseringsbidrag

Verifiering av forskningsresultat är ett pilotprogram som SSF och Vinnova genomför tillsammans. Syftet är att främja kommersialisering av forskningsresultat, och ge deltagarna fördjupade kunskaper om kommersialiseringsprocessen.

Efter en inledande workshop och ett ansökningsförfarande innehållande två selektionssteg inför expertpaneler valdes följande tre projekt ut som bäst lämpade för kommersialisering. De beviljas ett verifieringsbidrag vardera på upp till 500 000 kronor.

Växtextrakt håller älgarna borta

Charlotta Turner vid Kemiska institutionen, Lunds universitet har utvecklat ett växtextrakt mot älgbetning av ungtall. Älgbetningsskador i tallskog uppskattas kosta svenskt skogsbruk 2-5 miljarder kronor varje år. Skadade träd kan inte användas till virke, utan duger bara till massaved, som är mindre lönsamt. En av konsekvenserna är att skogsägarna planterar gran, och därmed får en sämre avkastning på mark som egentligen passar utmärkt för tall och virkesodling.

Charlotta Turner utvinner ämnen som förhindrar betning av ungtall ur en restprodukt från skogsindustrin. Älgarna gillar inte växtextraktet, det är en så kallad älgreppelent. Medlet appliceras på de unga plantorna och förhoppningen är att det ska räcka med en behandling per år. Det är i första hand tänkt för skogsbruket och just tallplanteringar, men eftersom rådjur har samma smakpreferenser som älgar, skulle det kunna bli en storsäljare. Tänk bara på alla småhusägare som tröttnat på att få sina rosenknoppar, tulpaner och andra vackra blommor uppätna av rådjur.

Forskargruppen som räddar tallplantorna. Från vänster till höger: Ulrika Alm Bergvall, Michelle Co, Charlotta Turner, Monica Waldebäck

Ta pulsen på stressen

Affective Health (affektiv hälsa), är en livsstilrelaterad mobiltjänst utvecklad av Kristina Höök vid SICS i Kista. Affective Health är framtagen för att man bättre ska känna igen sina kroppsliga stressreaktioner. Stress är ett stort problem både i västvärlden och i den framväxande medelklassen i utvecklingsländerna. Enbart i Sverige uppskattas kostnaderna till tiotals miljarder kronor per år.

Det är yrkesverksamma i åldern 28-45 år som är mest stressade och tjänsten riktar sig primärt mot den åldersgruppen. Affective Health låter användaren följa och förstå sina kroppsliga reaktioner i vardagen i realtid (biofeedback) och över tid. För att det hela ska fungera behöver mobiltelefon och app kompletteras med bio-sensorer på kroppen. Sensorerna registrerar fysiologiska reaktioner på stressiga situationer likväl som för lugnare perioder.

Mobiliteten och återkopplingen möjliggör en ökad självkännedom, och blir därmed en källa för ökad självinsikt menar Kristina Höök, som också gärna framhåller det genomarbetade och pedagogiska gränssnittet.

Vill du veta mer, se Youtube-klippet

Stressnivån mäts med en mobilapp och några biosensorer.

Högpulsradar

Den tredje att få verifieringsbidrag är Lars–Erik Wernersson vid institutionen för Elektro- och Informationsteknologi vid Lunds universitet. Han utvecklar en metod att mäta tankinnehåll med högpulsradar. Vi återkommer till hans spännande projekt längre fram.