Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Verifiering av forskningsresultat

– ett pilotprogram i SSF:s och VINNOVA:s regi.

Stiftelsen för Strategisk Forskning genomför tillsammans med VINNOVA ett pilotprogram, där ändamålet är att främja kommersialisering av forskningsresultat. Det övergripande syftet är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om kommersialiseringsprocessen. Deltagarna ska också få de praktiska verktyg som behövs, för att tillsammans med kommersiellt erfarna personer ta fram förslag på verifieringsprojekt.

Vid en workshop i slutet av november presenterade de sökande och deras kommersiella partners sina idékoncept för en expertpanel. De förslag som bedömdes som mest intressanta ur ett kommersiellt perspektiv erbjuds nu möjlighet att gå vidare till nästa fas av programmet där målet är att ta fram en mer fullständig verifieringsansökan inklusive budget. För detta arbete har sex projekt beviljats planeringsbidrag på upp till 50 000 kr var.

I det avslutande steget kan de affärskoncept som uppvisar den bästa utvecklingspotentialen söka bidrag på upp till 500 000 kronor för att därmed kunna genomföra sina verifieringsprojekt.

– Vi ser detta som ett bra sätt att korta av vägen från framsteg inom forskningen till nyttiggörande i samhället, säger SSF:s vd Lars Rask.

Följande projekt beviljas planeringsbidrag:

Kristina Höök, Swedish Institute of Computer Science: Product Affective Health – En personlig mobilbaserad tjänst för ökad insikt om livsstil och stress

Annika Pohl, Uppsala universitet: Ytbeläggningar med kompositmaterial – förbättrade egenskaper inom solenergi och katalys

Tobias Sjöblom, Uppsala universitet: En metod för att seriellt rena DNA och RNA av hög kvalitet

Charlotta Turner, Lunds universitet: Björkbarkextrakt mot älgbetning av ungtall

Lars-Erik Wernersson, Lunds universitet: The impulse radio technology

Björn Önfelt, Karolinska Institutet: Detektion och isolering av aktiva T-lymfocyter för att förutsäga risker för immunologiska reaktioner vid stamcellstransplantation samt för applikationer inom cellterapi

Kontaktperson på SSF: Henryk Wos.