Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Vi kan inte slå oss till ro

Samverkan har varit på tapeten länge, men det gör det inte mindre angeläget. I ett soligt Visby, ombord på kärnbränslebåten Sigrid, höll SSF, VR och Vinnova ett seminarium som blev fullt till sista plats.

Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet, inledde med att ge en kort lektion i svensk samverkanhistoria. Våra lärosäten, industri och samhället ha traditionellt varit duktiga på att samarbeta, men under senare år har vi blivit lite slappare, lite nöjdare. Och det menar Mats Benner är vanskligt, allrahelst som våra konkurrentländer börjat jobba mycket mer aktivt med att stärka kopplingen universitet-näringsliv i syfte att stärka det egna landets konkurrenskraft. Titta på och lär av Danmark, Holland och Schweiz var Benners tips.

Harriet Wallberg, universitetskansler och SSF:s ordförande, hängde på och menade att det är dags att Sverige satsar på högre utbildning. Den högre utbildningen har fått stå tillbaka under de senaste 5-10 åren till förmån för stora satsningar på forskning. Harriet Wallberg argumenterade också för att resursfördelningssystemet till lärosätena för undervisning borde reformeras, men statssekreterare Anders Lönn (S) svarade att det inte är aktuellt – inte just nu i alla fall.

Prorektorn vid Luleås tekniska universitet, Birgitta Bergvall-Kåreborn och Monica Bellgran, forskningschef vid LKAB fick stå för det goda exemplet på samverkan. Här är dörrarna öppna och utbytet flitigt. Det enda Monica Bellgran önskade sig var en metod, en formel för hur man snabbare kan tillgodogöra sig forskningsresultat i industrin. ”Hur gör man det i realtid?” undrade hon.

Vi var alla nyfikna på vad Anders Lönn hade att säga inför kommande forskningspropp. Långsiktighet är ett nyckelord, Lönn pratar om ett tioårsperspektiv, vilket förutsätter bred parlamentarisk förankring. Därför underströk han också samverkan, fast i detta fall över blockgränserna. Betty Malmberg (M) som sitter i riksdagens utbildningsutskott menade att det spelar inte så stor roll vem som lägger förslagen, men nu måste vi få aktivitet ute i landet, att mer systematiskt arbete behövs för att samverkan verkligen ska ta fart. Betty Malmberg vill också att innovationsfrågorna behandlas i forskningsproppen eftersom de hänger ihop.

Seminariet avrundades av cheferna för de tre finansiärerna; Charlotte Brogren, Vinnova, Sven Stafström VR och SSF:s vd Lars Hultman, som avrundade med att Sverige är behjälpt av flera finansiärer för forskning och innovation. Moderator för seminariet var Thomas Malmer, Percepia.