Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Vi satsar på växtbioteknik

Sten Stymne skriver i en debattartikel på SvD Brännpunkt den 6 januari att den infekterade debatten och det folkliga motståndet mot genmodifierade grödor och organismer, GMO, nu stryper forskningsresurser inom växtförädlingsområdet. SSF:s vd Torbjörn Fagerström och Mistras vd Lars-Erik Liljelund kommenterar här inlägget.

Ska man som forskningsfinansiär ta intryck av den politiska debatten och rådande opinionsläge? Ska vi bara finansiera politiskt korrekt forskning? Sten Stymne skriver i sin debattartikel på Brännpunkt den 6 januari att den infekterade debatten och det folkliga motståndet mot genmodifierade grödor och organismer (GMO) nu stryper forskningsresurser inom växtförädlingsområdet. Forskning som Stymne menar behövs för att mätta en växande världsbefolkning på ett miljömässigt uthålligt sätt.

Modern växtbioteknik är dock ett mycket större forskningsfält än det Sten Stymne tar upp. Några exempel; miljövänliga drivmedel som produceras av alger, nya processer för framställning av pappersmassa och nedbrytningsbara förpackningsmaterial, bygger alla på avancerad växtbioteknik. Om inte svenska forskare har tillräcklig kunskap här kan vi inte vara med och utveckla dessa nya branscher och nya gröna företag, med växtbiologi och bioteknik som grund. Vi hamnar helt enkelt på efterkälken.

Starka krafter kommer säkerligen fortsätta att motarbeta forskning kring genmodifierade grödor. Oaktat detta kommer Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, och Mistra att fortsätta stödja spetsforskning inom såväl grundläggande växtbiologi som växtbioteknik.

Torbjörn Fagerström, tf vd SSF

Lars-Erik Liljelund, vd Mistra