Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

XPRES lab på KTH – som SIM Factory

Bengt Lindberg, Thomas Lundholm och Gunilla Sivard, ansvariga för Xpres Lab vid KTH.

Med den uttalade ambitionen att bli bland de främsta labben i Europa för produktionsforskning invigdes ”XPRES Labs” på KTH den 2 februari. Xpres står för ”Initiative for excellence in production research” och satsningen sker i samarbete med Mälardalens högskola och Swerea. Flera industriföretag som Scania och Sandvik är också involverade i olika forskningsprojekt.

 

       Tankarna med labbet är att erbjuda en kreativ miljö för innovativt arbete, med visualisering och närhet till den verkliga verkstaden. I det nya laboratoriet kopplas produktionsprocesserna ihop med digitala tekniker, som 3D-modellering och simulering. Vi kan testköra en fabrik, eller ett produktionsupplägg i datorn, och därigenom undvika dyrbara misstag, berättar Gunilla Sivard, forskare vid institutionen för Industriell produktion.

 

Att det är viktigt att Sverige står starkt inom produktionsteknik framhölls flera gånger. Vass produktionsteknik för komplexa produkter är ett av få sätt att undvika utflytt av produktion till låglöneländer. Det finns också en tydlig trend mot individualiserade produkter och det kräver en flexibel och genomtänkt produktionsprocess, annars blir det inte lönsamt. Efterfrågan på miljömässigt hållbara produkter ökar också, och då måste produktens hela livscykel beaktas, vilket i sin tur kräver samverkan mellan olika verksamheter och koordination av information.

I satsningen Xpres ingår ett hundratal forskare och industripartner som alla får tillgång till labbet, som är utrustat med bland annat modern produktionsutrustning, holografiskt bord för 3D-modeller, beräkningskluster och utrustning för att tillverka kompositer. Ett av forskningsprojekten är det SSF-finansierade Strukturella lättviktsbatterier av polymerkomposit.

Dessutom engageras studenterna. Labbet används i undervisningen och för examensarbeten på grundutbildningsnivå.

 

      Svensk industri är ledande inom produktionsteknik, men vi står inför stora utmaningar för att behålla och utveckla spetskompetens. Jag tror dock att utvecklingen är på vår sida. Sverige har till exempel goda förutsättningar att möta de ökande krav som marknaden ställer på ”lean and green” säger professor Bengt Lindberg vid institutionen för Industriell produktion.  Bengt Lindberg är också med i styrelsen för Pro Viking, som finansieras av SSF.

 

 

Eva Regårdh