Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

136 miljoner till strategiska centra efter halvtidsutvärdering

I december 2005 beslutade SSF om bidrag till 17 strategiska forskningscentra. Totalt 800 milj kr hade avsatts för utlysningen – 142 av dessa reserverades för fördelning efter halvtidsutvärdering och centrumen fick möjlighet att söka tilläggsbidrag för 2009 – 2010. Halvtidsutvärderingen har nu genomförts och stiftelsen har fördelat 136 av de 142 miljonerna.

Strategiskt forskningscentrum – Centrumledare – Tilläggsbidrag (milj kr)

Combustion Science and Technology – Marcus Aldén – 12

High Speed Wireless Communication – John B Anderson – 4

Genetics of Metabolic Regulation – Leif Andersson – 10

Organic Bio Electronics – Magnus Berggren/Agneta Richter Dahlfors – 12

Cardiovascular and Metabolic Medicine – Jan Borén – 12

Clinical Cancer Research – Carl Borrebaeck – 10

Cognitive and Computational Neuroscience – Hans Forssberg – 6

Predictable Embedded Software Systems – Hans A Hansson – 6

Materials Science Nanoscale Surface Engineering – Lars Hultman/Karin Larsson – 10

Industrial and Applied Mathematics – Anders Lindquist – 4

Modelling, Visualization and Information Integration – Lennart Ljung – 12

Mucosal Immunobiology and Vaccines – Nils Lycke – 6

Mathematical Modelling – Holger Rootzén – 4

Nanowires in Emerging Nanoelectronics – Lars Samuelson – 6

Microwave Antenna Systems – Mats Viberg – 10

Biomembrane Research – Gunnar von Heijne – 12