Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sista ansökningsdag för Strategisk mobilitet 2024!

  • 10 september 2024, 14:00

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar lönekostnaden för personer som under en period vill röra sig mellan industri/näringsliv/myndighet/sjukhus och akademi/forskningsinstitut.

SSF har avsatt 10 miljoner kronor för satsningen på strategisk mobilitet under en tvåårsperiod. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden som är naturvetenskap, teknik och medicin.

Syftet med programmet är att öka personlig rörlighet, kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan sektorer.

Hämta utlysningen här!

För mer information, kontakta:

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se,  08-505 816 65

Kommunikationschef Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, 073-358 16 67