Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

40 sökande inom Strategisk mobilitet

När ansökningstiden gick ut inom programmet Strategisk mobilitet hade 40 ansökningar kommit in – en ökning med drygt 10 procent i förhållande till första utlysningen.

SSF har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom.

De nu inkomna ansökningarna fördelar sig på områden enligt följande:

  • Bioengineering and Life Science Technologies – 2
  • Electronics and Photonics – 4
  • Information, Communication and System Technologies and Applied Mathematics – 13
  • Life Sciences – 6
  • Materials Science – 4
  • Product Realisation and Process Engineering – 6
  • Other – 5

24 av de sökande vill röra sig från högskolan till näringslivet, medan 13 vill röra sig i motsatt riktning. Tre av de sökande vill röra sig på något annat sätt, t ex till/från institut. Fem av de sökande är kvinnor.

SSF har tillsatt en beredningskommitté, vars ledamöter har olika ämnesmässig bakgrund och kommer från både näringsliv och högskola.

Styrelsen väntas fatta beslut om bidrag under slutet av året.