Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Anbud ledarskapsutvecklare

SSF bjuder nu högt kvalificerade ledarskapsutvecklare att inkomma med anbud för att genomföra det planerade ledarskapsprogrammet ”Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare – KFL”. Upphandlingen sker med förenklat förfarande enligt LOU.

SSF driver sedan år 2001 ett antal ledarskapsprogram för yngre forskare. Visionen med programmen är att utbilda forskare i ledarskap och utveckla deras förståelse för hur forskningsresultat implementeras och skapa förutsättningar för att de längre fram i karriären ska kunna ta ansvar för större konstellationer än den egna forskargruppen, inom akademi eller näringsliv. Ledarskapsprogrammet för KFL planeras att starta våren 2015 och pågå till 2018. Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare (KFL) har 10 deltagare som kommer från olika vetenskapsområden inom naturvetenskap, teknik och medicin. Alla är verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Anbudsförfrågan hämtas via VISMA Tendsign.

Efter registrering på VISMA TendSign får anbudsgivaren tillgång till förfrågningsunderlag, erhåller uppdateringar samt ”frågor & svar”.

Handlingarna finns också att hämta nedan:

Anbud ska vara inlämnade senast 2014-10-20 klockan 16.00.

För ytterligare information kontakta forskningssekreterare Mattias Blomberg, mattias.blomberg@strategiska.se, tel 08-505 816 76

 

·