Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Bio-X

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 05:171 Visualisering av hjärnans dopaminsyntes med magnetkamera (Bio-X) BT 050101 – 080630 5 065 250
A3 05:170 Nya röntgenkällor för medicinsk avbildning (Bio-X) BT 050101 – 080630 5 500 000
A3 05:173 Funktionell cytologi: Detektion av cellulära skador (Bio-X) BT 050101 – 081231 5 500 000
A3 05:168 Avbildning av glukos i levande celler medelst CARS-mikroskopi (Bio-X) BT 050101 – 081231 5 500 000
A3 05:177 Studier av interaktioner hos membranproteiner (Bio-X) BT 050101 – 080930 5 000 000
A3 05:176 Nanostrukturerade bioelektroniska ytor (Bio-X) BT 050101 – 080930 5 500 000
A3 05:175 Utveckling av biologiskt aktiva nanokomplex (Bio-X) BT 050101 – 080930 5 500 000
A3 05:169 Användning av stamceller i regenerativ medicin (Bio-X) BT 050101 – 080831 5 500 000
A3 05:174 Organisk elektronik för reglering av cellers signalvägar (Bio-X) BT 050101 – 080930 5 500 000
A3 05:172 Biologiska principer för datorseende och robotik (Bio-X) BT 050101 – 080930 5 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt