Hoppa till innehåll
EN In english

Energirelaterade material 2011

Ansökningsperiod
110201-110609
Bidragsperiod
2012-2016
Belopp (milj kr)
80.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) utlyser ett forskningsprogram inom energirelaterad materialforskning. Programmet är inriktat mot material för framtidens energisystem. Här ingår bland annat isolationsmaterial, batterier, ersättning till glödlampor och kraftelektronik. Forskningsprogrammet Energirelaterade material omfattar fyraåriga rambidrag för målinriktade projekt om sammanlagt maximalt 80 milj kr. Enskilda projektbidrag bedöms ligga i intervallet 4-5 milj kr per år.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 23 5 22%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 23 5 22%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 3 1 33%
Manliga huvudsökande 20 4 20%
Visa projekt