Hoppa till innehåll
EN In english

EU Horizon Europe - RAS 2021a

Ansökningsperiod
210315-210517
Bidragsperiod
2021-2022
Belopp (milj kr)
10.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) ska stödja svenska forskare i arbetet med att söka EU-bidrag i programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Genom utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd – en hävstång för svensk forskning”, avsätter stiftelsen 4,4 miljoner kronor för sökande som redan har pågående SSF-projekt eller har avslutat sådana projekt efter januari 2018.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 20 11 55%
Livsvetenskaperna 6 2 33%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 3 1 33%
Materialvetenskap och materialteknologier 6 5 83%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 3 2 67%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 2 1 50%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 6 4 67%
Manliga huvudsökande 14 7 50%
Visa projekt