Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom EU Horizon Europe - RAS 2021a

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
EUa21-0002 Pålitlig AI-baserad testning av autonoma system-av-system IT 210615 – 211231 500 000
EUa21-0013 Multifunktionella biomaterial för mjukvävnadsregenerering MV 210615 – 211231 500 000
EUa21-0014 Verksamt immunsvar vid bakteriella infektioner LV 210615 – 211231 300 000
EUa21-0019 Smarta somarobotikmateriel IT 210615 – 211231 0
EUa21-0021 HORIZON-CL6-MAN-2022 Öka förädlingen av baljväxter LV 210615 – 221231 500 000
EUa21-0022 Utveckling av peptidläkemedel för melanokortinreceptorer BT 210615 – 211231 300 000
EUa21-0023 Kontroll av dynamisk p-n övergång för effektiv emission MV 210615 – 211231 292 230
EUa21-0024 Tunnfilmstandemsolceller - EU-HE stöd för ansökan MV 210615 – 221231 500 000
EUa21-0025 data-driven hållbar additiv tillverkning MV 210615 – 211231 363 500
EUa21-0026 Änvändarcentrerad integritet MB 210615 – 211231 297 216
EUa21-0030 Solid4bATTERY MV 210615 – 211231 500 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt