Hoppa till innehåll
EN In english

Framtidens forskningsledare 2

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2005-2010
Belopp (milj kr)
162.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Utlysningen avser 17 bidrag på vardera sex milj kr för fyra års forskning med möjlighet till fortsatt finansiering i ytterligare två år efter utvärdering. Det är alltså 102 milj kr som avsatts för denna utlysning. Till detta kommer tre milj kr som anslås till ledarskapsutbildning för mottagarna.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 18 18 100%
Livsvetenskaperna 6 6 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 4 4 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 8 8 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 6 6 100%
Manliga huvudsökande 12 12 100%
Visa projekt