Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Framtidens forskningsledare 2

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A4 ING:24 Nanostrukturerade nya magnetiska material för spinnelektronik och biomedicinska tillämpningar IT 050101 – 111231 9 000 000
A4 ING:36 Molekylär genes vid autoimmun sjukdom LV 050101 – 111231 9 000 000
A4 ING:27 Felveckade proteiner och sjukdomar till följd därav LV 050101 – 111231 9 000 000
A4 ING:26 Specificering av neuronal cellidentitet LV 050101 – 101231 9 000 000
A4 ING:35 Intracellulär kommunikation mellan växtcellens kloroplast och kärna LV 050101 – 121231 9 000 000
A4 ING:31 Inbyggda regelsystem i nätverksmiljö IT 050101 – 111231 9 000 000
A4 ING:33 Biofysikalisk avbildning BT 050101 – 111231 9 000 000
A4 ING:25 Hämmare av komplementsystemet LV 050101 – 111231 9 000 000
A4 ING:34 Fotoniska kristaller: Ljuskonst i arbete IT 050101 – 111231 9 000 000
A4 ING:28 Morgondagens datorer IT 050101 – 111231 9 000 000
A4 ING:22 Vävnadsspecifik lymfocytansamling LV 050101 – 111231 9 000 000
A4 ING:37 Nanoelektronik med hög hastighet och liten effektförbrukning IT 050101 – 111231 9 000 000
A4 ING:30 Design av känslomässig interaktion för kropp och tänkande IT 050101 – 111231 9 000 000
A4 ING:39 Spinntronik: kretsar, datorer och biochips IT 050101 – 101231 9 000 000
A4 ING:38 Identifiering av molekylära mekanismer för behandling av typ 2 diabetes BT 050101 – 101231 9 000 000
A4 ING:32 Utveckling och plasticitet av kognitiva funktioner BT 050101 – 121231 9 000 000
A4 ING:23 Mobila enheters utnyttjande av gallrings- och koherensalgoritmer IT 050101 – 121231 9 000 000
A4 ING:29 Miniatyriserade sensorer för biologiska igenkänningsreaktioner BT 050101 – 111231 9 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt