Hoppa till innehåll
EN In english

Framtidens forskningsledare 3

Ansökningsperiod
070605-070809
Bidragsperiod
2008-2013
Belopp (milj kr)
171.8
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen utlyser 20 anslag på vardera 8,5 milj kr för fem års forskning. Utlysningen riktar sig till sökande födda 1967 eller senare som tagit sin doktorsexamen under perioden 1 jan 2001 - 31 dec 2003. Totalt antal för-ansökningar var 188 st. The aim of the Foundation in launching this programme is to support and promote young scientists who have the potential to and are prepared to become future leaders of academic and industrial research in Sweden. The vision of the Foundation of a future research leader is a scientist of the highest standing who also possesses leadership and management potential, an understanding of the process of implementing research results, and who is prepared at a later stage to assume responsibility for other constellations than his or her own research group.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 63 20 32%
Livsvetenskaperna 35 11 31%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 8 3 38%
Materialvetenskap och materialteknologier 8 1 13%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 10 3 30%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 2 2 100%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 18 6 33%
Manliga huvudsökande 45 14 31%
Visa projekt