Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Framtidens forskningsledare 3

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
F06-0006 Aktivitet och stabilitet hos nano-material MV 080301 – 140301 8 500 000
F06-0007 dNTP som cellulära regulatorer LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0009 Spektraleffektiv och robust framtida radio IT 080301 – 131231 7 618 665
F06-0010 Samspel mellan proteiner och RNA i makromolekylära komplex LV 080301 – 141231 8 500 000
F06-0011 Virus receptorer: betydelse för tropism och behandling LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0013 Kontrol av specificering av Drosophila lukt nerv celler LV 080301 – 140301 8 500 000
F06-0020 Immunfunktion på encellsnivå LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0022 Kognitiva och Samarbetande Robotsystem IT 080301 – 140301 8 500 000
F06-0029 Tvärvetenskapligt ledarskap i beräkningsbaserad genetik LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0031 cellregenerering i hälsa, sjukdom och åldrande LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0037 Ny teknologi för avancerad simulering av turbulent strömning MB 080301 – 140301 8 500 000
F06-0045 Strukturell genetisk variation i humana genomet LV 080301 – 140301 8 500 000
F06-0047 Växelverkan i svarande lipidmembraner BT 080301 – 150228 8 500 000
F06-0048 Den kroppsliga jag-uppfattningens neuronala mekanismer LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0050 Högkapacitetsteknologi för analys av translokationer BT 080301 – 140301 8 500 000
F06-0058 Cyklotider: Ett stabilt grundskelett för proteinteknik BT 080301 – 140515 8 500 000
F06-0067 Mitokondriell DNA replikation i humana celler LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0068 Modellering & Design av Växelverkningar i Membranproteiner LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0069 Matematiska metoder i datorseende MB 080301 – 140901 8 415 899
F06-0071 InfraSec: Säkerhet för informationsinfrastrukturer IT 080301 – 131231 8 500 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt