Hoppa till innehåll
EN In english

Framtidens Forskningsledare 6

Ansökningsperiod
150617-151117
Bidragsperiod
2016-2021
Belopp (milj kr)
240.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

SSF har allokerat upp till 20 bidrag med totalt 12 miljoner kronor vardera (inkl overhead) under en femårsperiod. Programmet syftar till att identifiera och stödja yngre, lovande forskare med ledarskapspotential och ger dem finansiering till ett bygga upp egna forskargrupper med internationell slagkraft. I programmet ingår också har en särskild ledarskapsutbildning. The Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) has allocated up to 20 grants of a total of SEK 12 million each (incl. overhead), covering a period of five years. The purpose of the programme is to identify and support young, promising researchers with leadership potential and give them the funding they need to put together their own internationally competitive research groups. The programme also includes special leadership training.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 254 19 7%
Livsvetenskaperna 121 7 6%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 31 3 10%
Materialvetenskap och materialteknologier 53 5 9%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 31 2 6%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 17 2 12%
Övrigt 1 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 90 7 8%
Manliga huvudsökande 164 12 7%
Visa projekt