Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Framtidens Forskningsledare 6

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
FFL15-0001 Mot framtidens ytor för manipulering av strömning MB 170101 – 230630 12 000 000
FFL15-0005 Nya mekanismer i bakteriers tillväxtreglering LV 170101 – 221231 11 640 000
FFL15-0026 Programmerbar Självassociation av Peptid-Baserade Hydrogeler MV 170101 – 221231 11 749 670
FFL15-0031 LS-RESOLFT for intact live tissues nano-imaging BT 170101 – 221231 11 919 263
FFL15-0032 Heterogena modell-kompilatorer för ovissa miljöer IT 170101 – 221231 11 882 099
FFL15-0044 Immunceller i vävnad vid kronisk leversjukdom hos människa LV 170101 – 221231 11 640 000
FFL15-0062 Ultra Low-Latency, Low-Power Wireless Mesh Networks IT 170101 – 181231 2 674 351
FFL15-0072 Mucin teknik för biomedicinska tillämpningar BT 170101 – 221230 11 640 000
FFL15-0087 Nanoplasmonisk Sensing's Heliga Graal BT 170101 – 221231 11 925 444
FFL15-0092 Superfunktionella Jonvätskor för Hållbar och Ren Energi MV 170101 – 211231 11 916 410
FFL15-0120 Tarmlymfocyter - funktionell dynamik vid inflammation LV 170101 – 230515 11 640 000
FFL15-0147 Hållbara Nanostrukturerade Plaster till Högspänningskablar MV 170101 – 221231 11 710 818
FFL15-0174 Halvledarnanosensorteknik för ett smart samhälle MV 170101 – 221231 11 937 980
FFL15-0178 Hur reglera mikroRNA ett organism - baserat på struktur LV 170101 – 221231 11 696 834
FFL15-0188 WNT16 – En Ny Regulator av Kortikalt Ben och Frakturrisk LV 170101 – 221231 11 633 416
FFL15-0196 Nya verktyg för att kartlägga den biologiska mångfalden LV 170101 – 211231 8 871 254
FFL15-0238 Matematiken av hälsosamt åldrande och sjukdomar MB 170101 – 230630 12 000 000
FFL15-0290 Strategiska utmaningar för beräkningsbaserad legeringsteori MV 170101 – 230630 12 000 000
FFL15-0325 Karakterisering av Proteinsyntes i Mitokondrien LV 170101 – 221231 12 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt