Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Hemvändande postdoktorer 1998

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A4 HPD:18 Uppbyggnad av isotpoutspädningsmasspektrometri (IDMS) inom programmet Metrologi i kemi Öv 980101 – 981231 500 000
A4 HPD:19 Syntes av oorganiska material MV 980101 – 001231 500 000
A4 HPD:13 Utveckling av QCM-teknik för mätningar på celler med applikationer inom bl a klinisk kirurgi, slemutsöndring, immunologi och cancerbehandling. BT 980101 – 981231 500 000
A4 HPD:17 Intracellulär transport av leptinreceptorn LV 980101 – 011231 0
A4 HPD:14 Forskning kring livsmedelsförpackningar BT 980101 – 981231 500 000
A4 HPD:16 Hög takt på proteinproduktion för foskningsändamål LV 980101 – 981231 500 000
A4 HPD:15 Sårläkning - molekylära mekanismer i ett kliniskt perpektiv LV 980101 – 981231 500 000
A4 HPD:12 Nya tillämpningar av monolitkatalysatorer Öv 980101 – 981231 500 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt