Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Ingvar Carlsson Award 1

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 05:207m Eko-effektiv förädling av biologiska restprodukter - högvärdig extraktion och nanopartikelformulering BT 060101 – 101231 3 000 000
A3 05:207a Konsekvenser av ålder för blodbildande stamceller LV 060101 – 090630 3 000 000
A3 05:207c Metabola syndromet och vår bakterieflora LV 060101 – 091231 3 000 000
A3 05:207h Modellering och simulering av membranproteiner BT 060101 – 091231 3 000 000
A3 05:207k Molekylär mobilitet i mikroheterogena media BT 060101 – 090331 2 910 074
A3 05:207e Adaptiv beräkning av turbulent flöde MB 060101 – 091231 3 000 000
A3 05:207i Strukturstudier av sockertransportörer LV 060101 – 111231 3 000 000
A3 05:207j Belöningssystemets effekt på minnet LV 060101 – 100430 3 000 000
A3 05:207g Hur bildas lymf- och blodkärl LV 060101 – 100630 3 000 000
A3 05:207f Distribuerade simuleringar av makromolekyler IT 060101 – 091231 2 878 662
A3 05:207b Genetiska studier av bipolära sjukdomar LV 060101 – 100630 3 000 000
A3 05:207d Den kroppsliga jaguppfattningens neurofysiologi LV 060101 – 100531 3 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt