Hoppa till innehåll
EN In english

Ingvar Carlsson Award 4

Ansökningsperiod
110101-111231
Bidragsperiod
2012-2014
Belopp (milj kr)
42.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Ingvar Carlsson Award är ett program för hemvändande postdoktorer, vars syfte är att ge dem möjlighet att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige. Satsningen riktar sig mot yngre lovande forskare som genomgår eller nyligen genomgått en postdoktoral utbildning och som bedriver en strategiskt motiverad forskning med potential att stärka Sveriges konkurrenskraft. I likhet med de tidigare utlysningarna föreslås att programmet omfattar stiftelsens hela verksamhetsområde - naturvetenskap, teknik och medicin.SSF har avsatt 36 milj kronor och avser att finansiera upp till tolv stycken treåriga forskningsbidrag på 3 milj kr vardera. Förutom forskningsbidraget får bidragsmottagarna ett personligt stipendium på 50 000 kr. De deltar också i ett särskilt ledarskapsutvecklingsprogram.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 70 14 20%
Livsvetenskaperna 41 8 20%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 8 1 13%
Materialvetenskap och materialteknologier 11 4 36%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 5 1 20%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 5 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 22 3 14%
Manliga huvudsökande 48 11 23%
Visa projekt