Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Ingvar Carlsson Award 4

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
ICA10-0001 Mekanistiska aspekter om protoner i rena energimaterial MV 120401 – 160930 3 000 000
ICA10-0002 Hybrida nanomaterial för regenerativ medicin BT 120401 – 160331 3 000 000
ICA10-0004 Molekylära mekanismer för hur träning skyddar mot diabetes LV 120401 – 151231 3 000 000
ICA10-0012 Läkemedelsscreen i sebrafisk för ny behandling av diabetes LV 120401 – 150331 3 000 000
ICA10-0015 Utforskning av bioteknologisk resurser från soda sjöer LV 120301 – 151031 3 000 000
ICA10-0023 Systemmetabolism i normala och transformerade celler LV 120301 – 151231 3 000 000
ICA10-0031 Elektrokemiska Portar i Vätskefyllda Nanokanaler MV 120301 – 151231 3 000 000
ICA10-0049 Kartläggning av nya signalvägar för behandling av anemi LV 120401 – 150331 3 000 000
ICA10-0059 Viperin vs flavivirus: Mekanismer hos ett antiviralt protein LV 120401 – 141231 3 000 000
ICA10-0074 Struktur och dynamik i jonvätskebaserade elektrolyter MV 120401 – 150331 3 000 000
ICA10-0077 Utveckling och tillämpningar av laserbaserade acceleratorer IT 120101 – 190407 3 000 000
ICA10-0086 Atomistiska simuleringar för design av nanocellulosamaterial MV 120401 – 150331 3 000 000
ICA10-0090 Struktur förändringar inducerade av korta röntgen pulser LV 120502 – 160331 3 000 000
ICA10-0098 Datorbaserad Prediktion av GPCR-strukturer och Ligander LV 120401 – 160331 3 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt