Hoppa till innehåll
EN In english

Mot Personaliserad medicin vid Neuropsykiatriska diagnoser

Diarienummer
ICA14-0028
Start- och slutdatum
150901-190831
Beviljat belopp
4 000 000 kr
Förvaltande organisation
Karolinska Institutet
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Neurodevelopmental disorders (NDDs) are common heterogeneous disabilities arising from disrupted brain development. There is extensive evidence that genetic factors contribute to the etiology of these disorders with some risk factors shared between different NDDs suggesting overlap across diagnostic boundaries. NDDs are currently incurable; however appropriate treatment can ameliorate outcomes and comorbidities. This project will investigate the contribution of genetic factors to the full spectrum of behavioral and psychiatric traits in individuals with NDDs and how these be used to predict treatment outcome. To capture the full range of genetic risk factors, we will 1) identify rare causal mutations using whole exome sequencing and DNA microarray technologies and 2) select common polymorphisms associated with NDDs and correlate these with detailed clinical data. The approach will be first applied to a well-characterized autism spectrum disorder cohort with treatment outcome data and later expanded to other available NDD cohorts. The results from this project will provide means to understand better the etiology/ies of NDDs and identify perturbed genes and biological pathways that lead to abnormal brain development. Most importantly, the results will aid in understanding of the variability in clinical presentation and treatment outcomes, and ultimately advance the personalized treatment and care of individuals with NDDs.

Populärvetenskaplig beskrivning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en samlingsbenämning av psykiatriska diagnoser ställs under barndomsåren. Omkring 12 % av alla barn och ungdomar är drabbade av NPF, vanligaste diagnoser är autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), som medför omfattande funktionsnedsättningar och ger konsekvenser genom hela livet. Symtom hos barn med samma NPF diagnos kan variera och samma person kan ha flera diagnoser som komplicerar klinisk behandling och forskningsstudier. Vetenskapliga studier visar entydigt att NPFs har genetiska och biologiska grundorsaker. De exakta orsakerna till dessa funktionsnedsättningar är mest okända, men genetiska studier har kunnat demonstrera att vissa gener och biologiska nätverk viktiga för hjärnans utveckling spelar stor roll för uppkomsten av dessa syndrom. NPFs är för närvarande obotligt, men vissa behandlingar kan användas för att förhindra värre utfall och samsjuklighet. Dessa behandlingar kan ha måttlig effekt hos individer med NPFs, men effekt av interventionen varierar mellan individer. Syftet med detta studie är att undersöka hur genetiska faktorer korrelerar med symtom och behandlingseffekten hos individer med NPFs. För att kunna göra detta, spesifik information om symtom och behandlingsutfall samt prover för genetiska analyser har samlat in från individer med NPFs. Genetiska ändringar som kan orsaka NPFs och riskfaktorer kommer identifieras genom att sekvensera de proteinkodande delarna av genomet och änvanda DNA mikroarray-tekniker. De identifierade genetiska varianter kommer sen koppla till variation av symtom och använda för att kunna förstå varför vissa individer med NPF har värre eller bättre uttfall efter terapi än andra och. Resultaten från denna studie kan skapa verktyg förbättra klinisk diagnos, möjliggöra bättre prognos för behandlingsutfall och rekommendationer för "individualiserad terapi".