Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Ingvar Carlsson Award 6

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
ICA14-0012 Utveckling av en Zipper Styrd Peptid Kopplings Metod LV 150901 – 171231 868 432
ICA14-0013 Bidrar RNA-reglering till dödlig Neisseriainfektion? LV 150901 – 190831 4 000 000
ICA14-0018 Singlett insamlande för snabb och effektiv ljusproduktion MV 150901 – 180831 4 000 000
ICA14-0023 Hur mikroRNA rör sig - betydelse för reglerande RNA funktion LV 150901 – 191130 4 000 000
ICA14-0027 Organoplasmonisk fototermoelektronik för energiutvinning MV 150901 – 180831 3 995 752
ICA14-0028 Mot Personaliserad medicin vid Neuropsykiatriska diagnoser LV 150901 – 190831 4 000 000
ICA14-0044 Nya tekniker för molekylär avbildning och karaktärisering BT 150901 – 190831 4 000 000
ICA14-0045 Bioinspirerade kapslar för nya användningsområden MV 150901 – 190831 4 000 000
ICA14-0050 Algoritmer och verktyg för realtidsoptimering MB 150901 – 180831 4 000 000
ICA14-0055 Självförnyelse, specialisering och cancerutveckling i hud LV 150901 – 190831 4 000 000
ICA14-0059 Holistisk optimering av energieffektivitet i mobilnät IT 150901 – 190831 4 000 000
ICA14-0060 Inkorporering, bearbetning och borttagandet av RNA i DNA LV 150901 – 180831 4 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt