Hoppa till innehåll
EN In english

Innovativ råvaruteknik 2011

Ansökningsperiod
101026-110225
Bidragsperiod
2012-2018
Belopp (milj kr)
23.5
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

SSF utlyser 80 miljoner kronor för forskning inom innovativ råvaruteknik med syfte att hitta kommersiellt användbara lösningar för att utvinna metaller ut restprodukter, avfall och andra material där metallerna finns endast i låga halter.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 16 1 6%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 12 1 8%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 4 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 2 0 0%
Manliga huvudsökande 14 1 7%
Visa projekt