Hoppa till innehåll
EN In english

En automatiserad plattform för kemisk avbildning

Diarienummer
ITM17-0014
Start- och slutdatum
190101-221231
Beviljat belopp
7 991 490 kr
Förvaltande organisation
Uppsala University
Forskningsområde
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna

Summary

Masspektrometri är en utbredd teknik som möjliggör analys av endogena och exogena molekyler i biologiska system. Med avbildande masspektrometri kan dessutom den kemiska komplexiteten i specifika vävnadsregioner analyseras för att hitta lokaliseringen av intressanta analyter. Dessvärre är ofta instrumentering för avbildande masspektrometri dyr och svår att justera för olika experimentella förhållanden. För att fler forskare skall få möjligheten att använda avbildande masspektrometri kommer projektet designa och konstruera en automatiserad, flexibel och lättanvänd plattform för kemisk avbildning och molekylär karakterisering som kan kopplas till valfri masspektrometer. Plattformen kommer även att innehålla nya verktyg för att kunna avbilda molekyler, biologiska katjoner, och pH i en och samma analys. Kapillärelektrofores kommer att inkorporeras i plattformen för att kunna göra en djupgående analys av molekyler direkt från en specifik plats på provet. Plattformen kommer att förse användare med tillgång till en masspektrometer ett nytt och unikt instrument för att studera sina prover. Dessutom kommer plattformen att kunna kopplas till toppmodern masspektrometri och generera data som kan främja studier i bland annat biomedicin, biologi, toxikologi och patologi. Sammanfattningsvis så kommer projektet att bidra med en mångsidig, robust och användarvänlig teknik för avbildande masspektrometri till gagn för både akademisk och industriell forskning.

Populärvetenskaplig beskrivning

Celler, vävnader och organ representerar biologiska system som kontrolleras av kemiska processer. För att förstå hur dessa biologiska system fungerar så är det viktigt att studera deras kemiska sammansättning. Förändring hos den kemiska sammansättningen kan avslöja förändringar i det biologiska systemet. Till exempel så är hormoner kemiska molekyler som kan avslöja en graviditet. En annan kemisk molekyl är glukos som ökar i mängd hos diabetiker och på så sätt avslöjar att insulinproduktionen är dålig. För att avslöja kemins roll i biologiska system kan forskare göra bilder som kartlägger var olika molekyler befinner sig i till exempel ett tunt vävnadssnitt. I detta projekt så kommer en plattform att utvecklas för göra det lättare för fler forskare att kunna göra sådana kemiska kartläggningar. Specifikt så kommer platformen att kopplas till en masspektrometer och möjliggöra mätningar av komplexa kemiska sammansättningar från en provyta som är mindre än en tiondels millimeter. Både kroppsegna molekyler och läkemedel kommer att kunna mätas samtidigt. Exempelvis kommer man kunna se var ett nytt läkemedel ansamlas och var det bryts ner snabbast. Den nya plattformen kommer att förse forskare inom både akademin och industrin med ett nytt och unikt instrument för att studera kemins roll i hälsa och sjukdom.