Hoppa till innehåll
EN In english

MRI-metod för att kvantifiera mikroskopisk heterogenitet

Diarienummer
ITM17-0267
Start- och slutdatum
190101-231231
Beviljat belopp
7 911 145 kr
Förvaltande organisation
Lund University
Forskningsområde
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna

Summary

Vi kommer att utveckla en ny generation magnetkamerametoder för att undersöka mikroskopisk struktur, kemisk sammansättning och heterogenitet i hjärnvävnad. Från ett vetenskapligt perspektiv kommer våra metoder möjliggöra test av dagens hypoteser om mikroskopiska strukturförändringar i hjärnvävnad till följd av så vitt skilda fenomen som inlärning, psykos och tumörspridning, vilket kommer att ha långtgående konsekvenser för vår förståelse av både sjukdomstillstånd och hur den friska hjärnan fungerar. Metoderna utvecklas med utgångspunkt från sökandens bakgrund i fysikalisk kemi och kärnmagnetisk resonansspektroskopi, men innehåller också viktiga bidrag från samarbetspartners från tillämpad matematik och porösa material samt slutanvändare inom diagnostisk radiologi och neuropsykologi. Ett av sökanden grundat företag har nyligen beviljats patent på de grundläggande principerna för de nya metoderna. Utvecklingsplanen syftar till att omsätta dessa principer till fungerande algoritmer och mjukvara för att styra magnetkamerans mätningar samt omvandla primärdatan till lättförståeliga bilder som kan användas av både forskare och kliniska radiologer. Den nya mjukvaran kommer sedan att användas i tillämpade forskningsprojekt som kan visa att dagens magnetkamerametoder borde ersättas av våra nya. Efter detta planerar vi att införskaffa riskkapital för att bygga upp ett medicinskt mjukvaruföretag som skulle kunna ha hundratals anställda i Sverige inom en femtonårsperiod.

Populärvetenskaplig beskrivning

Magnetkameran är ett utmärkt instrument för att hitta sjukdomar som påverkar hjärnan. Många sjukdomstillstånd har dock för liten effekt på hjärnans struktur för att synas på vanliga magnetkamerabilder där pixlarna ofta är större än 1 millimeter. Inom detta projekt utvecklar vi metoder för att magnetkameran ska ge information om mikroskopiska strukturer och vävnadens sammansättning inom varje pixel. Metoderna består av datorprogram som styr magnetkameran och omvandlar de uppmätta signalerna till lättförståeliga bilder. Med dessa metoder kommer vi att kunna följa processer som nuförtiden är osynliga, t ex när tumörer gradvis äter sig in i omgivande frisk hjärnvävnad eller när nervceller börjar förtvina vid MS eller Parkinsons.