Hoppa till innehåll
EN In english

Junior Individual Grants 1997

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
1997-2001
Belopp (milj kr)
30.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 20 20 100%
Livsvetenskaperna 6 6 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 4 4 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 2 2 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 6 6 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 2 2 100%
Kvinnliga huvudsökande 8 8 100%
Manliga huvudsökande 12 12 100%
Visa projekt