Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Junior Individual Grants 1997

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A4 JIG:15 Cell- and Organelle-Based Biosensors for Chemical Separations BT 970101 – 991231 1 500 000
A4 JIG:02 Katalytisk asymmetrisk syntes BT 970101 – 991231 1 543 000
A4 JIG:14 Strategi för behandling av Alzheimers sjukdom LV 970101 – 981231 1 000 000
A4 JIG:17 Composite objects in dynamic information systems IT 970101 – 001231 1 543 000
A4 JIG:08 Strategic relevance of environmental biotechnology BT 970101 – 991231 1 520 000
A4 JIG:12 Mikrosensorteknologi med tillämpning inom strömningsmekaniken IT 970101 – 991231 1 540 000
A4 JIG:06 Experimentell modell för studier av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom och koloncancer LV 970101 – 991231 1 543 000
A4 JIG:09 Satellite navigation beyond the year 2000 IT 970101 – 991231 1 500 000
A4 JIG:16 Enelektrontunnling vid rumstemperatur IT 970101 – 991231 1 500 000
A4 JIG:11 Software tools for Structural Biology LV 970101 – 991231 1 543 000
A4 JIG:05 Heliobacter pylori-infektion i transgena mikrobfria möss LV 970101 – 001231 1 540 000
A4 JIG:10 Pyrolys-GC-MS för bestämning av polymerers livslängd MV 970101 – 991231 1 543 000
A4 JIG:04 Foundations of Compositional Verification IT 970101 – 991231 1 500 000
A4 JIG:20 3D-polymera nätverk baserade på enantiomert rena övergångsmetallkomplex Öv 970101 – 011231 1 540 000
A4 JIG:03 Cell cycle analysis of Archaea LV 970101 – 991231 1 543 000
A4 JIG:01 Fysikalisk-kemiska studier av dispergerade flytande kristallina faser BT 970101 – 991231 1 543 000
A4 JIG:13 Si and SiC based Interconnect Technology IT 970101 – 991231 1 543 000
A4 JIG:18 Mechanical Systems Including Parts with Nonlinear and Discontinuous Characteristics Öv 970101 – 991231 1 502 000
A4 JIG:07 Mikromodellering av reaktioner mellan metall-slagg-infodring MV 970101 – 991231 1 500 000
A4 JIG:19 The regulation of Skeletal Muscle Glucose Metabolism LV 970101 – 991231 1 543 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt