Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Junior Individual Grants 1999

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A4 JIG:37 Molekylär reglering av B-cellsutveckling från multipotenta blodbildande stamceller LV 990101 – 031231 1 630 000
A4 JIG:35 Beräkningsmetoder inom polymervetenskapen: effekter av kristallinitet och lösningsmedels-inducerade spänningar vid simuleringar av polymer-miljö interaktioner BT 990101 – 021231 1 630 000
A4 JIG:31 Bidirectional cell signalling system between African trypanosomes and neuron-CD8+ cells LV 980101 – 001231 793 000
A4 JIG:41 Vätskors vätning av fasta material. Adsorptions- och spridningskinetik. MV 990101 – 021231 1 500 000
A4 JIG:33 Fysikaliska egenskaper hos teknologiska legeringar: first principles simuleringar MV 990101 – 011231 1 624 000
A4 JIG:40 Genetic and hormonal regulation of flowering time LV 990101 – 011231 1 500 000
A4 JIG:32 Områdesuppdelningsmetoder för flödes- och vågutbredningsmetoder MB 980101 – 021231 802 099
A4 JIG:36 Sammansatta filterstrukturer för signalbehandling IT 990101 – 021231 1 630 000
A4 JIG:42 Reumatisk systemsjukdom: studier av upphävd tolerans och patogena effekter av ett autoreaktivt immunsvar LV 990101 – 011231 1 630 000
A4 JIG:34 Identification of the principal protoglycan binding site in apoliprotein B100, and generation of non-atherogenic LDL LV 990101 – 011231 1 630 000
A4 JIG:38 Komplexitet för resonemang om nätverk av temporala och spatiella begränsningar IT 990101 – 011231 1 630 000
A4 JIG:43 Combinatorial and algorithmic problems for genome and protein IT 990101 – 031231 260 000
A4 JIG:39 Aktivering av anti-virala nukleosidanaloger LV 990101 – 011231 1 630 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt