Hoppa till innehåll
EN In english

Laserbaserade 3D printning och processning

Diarienummer
RMA15-0135
Start- och slutdatum
160501-220630
Beviljat belopp
29 604 137 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Materialvetenskap och materialteknologier

Summary

Målet med detta projekt är att etablera en miljövänlig, laserbaserad tillverkningsplattform i Sverige för tillämpningar inom områden som medicin och energi. Grundtekniken är sk. additiv tillverkning med vilken man kommer att kunna producera unika, sofistikerade strukturer i glas och kompositmaterial. Detta skall vara en nationell facilitet för laser processning, och en del av Laserlab Sverige, där forskare i samspel med företag skall kunna utveckla laser-baserade tillverkningsmetoder för glas och glaskompositer. Faciliteten kommer att lokaliseras på KTH, som en del av Linnécentret i fotonik, ADOPT, och kommer inbegripa arbete med innovativa fiberstrukturer i form av bioimplantat, medicinska sensorer och solceller. Forskningsinstitutet ACREO kommer att vara en del i centret som förutom att tillhandahålla specialkompetens på specialglas och fibertillverkning också kommer att vara en länk till industrin. Vi kommer också att ha nära band till PhotonicSweden som är den nationella plattformen i fotonik. Denna nationella facilitet för sofistikerad lasermaterialbearbetning skall vara öppen för forskare och uppfinnare från akademi och industri. Vi räknar med att flera spin-off företag inom områdena laserkontroll och printing, solcellskompositer, nya material och sensorutveckling kommer att födas här, och att nya produktions- och processmetoder skall kunna föras ut till existerande industri och vara ett viktigt stöd för en expansion av materialprocessningsindustrin i Sverige.

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta projekt syftar till att etablera en miljövänlig, laserbaserad tillverkningsplattform i Sverige för tillämpningar inom områden som medicin och energi. Grundtekniken är så kallad additiv tillverkning eller i vanlig tal 3Dprinting, med vilken man kommer att kunna producera unika, sofistikerade strukturer i glas och kompositmaterial. Detta skall vara en nationell facilitet för laserbaserad tillverkning, och en del av den nationella faciliteten Laserlab Sverige, där forskare i samspel med existerande och nya företag skall kunna utveckla egna laser-baserade tillverkningsmetoder för glas och glaskompositer. Faciliteten kommer att lokaliseras på KTH, som en del av Linnécentret i fotonik, ADOPT, och kommer inbegripa arbete med innovativa fiberstrukturer i form av bioimplantat, medicinska sensorer och solceller. Forskningsinstitutet ACREO kommer att vara en del i centret som förutom att tillhandahålla specialkompetens på specialglas och fibertillverkning också kommer att vara en länk till industrin. Vi kommer också att ha nära band till PhotonicSweden som är den nationella plattformen i fotonik där både de ledande företagen och många start-up bolag är medlemmar. Denna nationella facilitet för sofistikerad lasermaterialbearbetning skall vara öppen för forskare och uppfinnare från akademi och industri. Vi räknar med att flera spin-off företag kommer att födas här inom områdena laserkontroll och printing, solcellskompositer, nya material och sensorutveckling kommer, och att nya produktions- och processmetoder skall kunna föras ut till existerande industri och vara ett viktigt stöd för en expansion av materialprocessningsindustrin i Sverige.