Hoppa till innehåll
EN In english

Medical Bioengineering 2013

Ansökningsperiod
130422-130917
Bidragsperiod
2014-2020
Belopp (milj kr)
250.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

SSF avsätter 250 miljoner kronor till synergibidrag för forskning inom molekylär imaging, tissue engineering och regenerativ medicin, implanterade sensorer, bärbara sensorer och lab-on-a-chip, nya biomaterial.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 83 8 10%
Livsvetenskaperna 22 1 5%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 54 7 13%
Materialvetenskap och materialteknologier 5 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 1 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 1 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 19 2 11%
Manliga huvudsökande 64 6 9%
Visa projekt