Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Medical Bioengineering 2013

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
SBE13-0028 Strategier för överlevanad av stamceller BT 140701 – 220630 30 000 000
SBE13-0049 Chipintegrerad mikrovesikeldiagnostik för kliniskt bruk BT 140701 – 200630 33 000 000
SBE13-0086 Bärbara sensorer i smarta textilier BT 140701 – 200630 28 000 000
SBE13-0092 Encells-metoder för cellterapi BT 140701 – 201231 32 000 000
SBE13-0099 Spatiell transkriptomik för cancer diagnostik LV 140701 – 200630 33 000 000
SBE13-0115 Molekylär "imaging" inom neuropatologi BT 140701 – 201231 31 000 000
SBE13-0125 Bärbar influensa diagnostic "FLU-ID" BT 140701 – 210107 32 000 000
SBE13-0130 Matrix- och stamcellsterapi vid kronisk lungsjukdom BT 140701 – 200630 31 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt