Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Mobilitetsanslag IT

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 02:122c Användbarhet som en strategi i verksamhetsutvecklingen IT 070101 – 081231 250 000
A3 02:122g Utveckling av verifieringsmetoder för säkerhetsegenskaper hos protokoll IT 070101 – 071231 125 000
A3 02:122f Everyday robotics and mobile ecologies IT 070101 – 081231 250 000
A3 02:122i Improving software quality by introducing projcet-based measurements systems at Ericsson IT 070101 – 071231 250 000
A3 02:122e Jussi Karlgrens arbete vid Yahoo Research Barcelona IT 070101 – 071231 350 000
A3 02:122a Feltoleranta handelssystem IT 070101 – 071231 250 000
A3 02:122h Open Modelica Open Source Community IT 070601 – 091231 450 000
A3 02:122b Trådlös vibrationsövervakning IT 070101 – 081231 250 000
A3 02:122d Från produkt till tjänst: Infrastruktuella utmaningar i samband med distanstjänster för fordon IT 070101 – 081231 158 000
A3 02:122j Splittrad och dynamisk spektrumtilldelning för bredbandiga tjänster IT 080101 – 081231 250 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt