Hoppa till innehåll
EN In english

Multidisciplinary BIO 2009

Ansökningsperiod
090115-090325
Bidragsperiod
2009-2012
Belopp (milj kr)
12.6
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

SSF, VINNOVA och JST, Japan Science and Tecchnology Agency, utlyser gemensamt ett samarbetsprogram inom multidisciplinär biovetenskap för att stärka forskningssamarbetet mellan Japan och Sverige. Detta är den fjärde utlysningen inom programmet och området definieras som multidisciplinär forskning som kombinerar livsvetenskaper med andra vetenskapsområden som t ex teknikvetenskap. VINNOVA och SSF har avsatt 14Mkr vardera för programmet, JST det dubbla.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 48 6 13%
Livsvetenskaperna 25 4 16%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 19 2 11%
Materialvetenskap och materialteknologier 2 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 2 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 5 2 40%
Manliga huvudsökande 43 4 9%
Visa projekt