Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Multidisciplinary BIO 2009

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
MDB09-0002 Ett nytt bioassay system för enskilda celler och biomekanik BT 090801 – 130831 2 100 000
MDB09-0010 'Chemical biology' studier av protein-lipid interaktioner LV 090801 – 131231 2 100 000
MDB09-0015 Nya metoder för leverans av oligonukleotidbaserade läkemedel LV 090801 – 120831 2 100 000
MDB09-0028 Det eukaryota kromatinets övergripande struktur LV 090801 – 120831 2 100 000
MDB09-0038 Studier av beta-barrel protein i mitokondriers yttermembran LV 090801 – 130831 2 100 000
MDB09-0052 Analys av flera gener i ett flertal enskilda celler BT 090801 – 120831 2 100 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt