Hoppa till innehåll
EN In english

Nyttiggörandepris, vår 2017

Ansökningsperiod
170227-170502
Bidragsperiod
2017-2017
Belopp (milj kr)
0.3
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

SSF:s nyttiggörandepris kan sökas av personer som har eller har haft SSF-bidrag, som sökande eller medsökande (PI eller co-PI), med ett slutdatum som är högst två år gammalt. Dessutom skall personen beviljats nyttiggörandemedel under de senaste två åren, via SSF:s gängse rutin för detta. I ansökan skall det ingå en beskrivning som definierar vilken typ av nyttiggörandeinsats som genomförts. Beviljade ansökningar erhåller ett personligt stipendium mellan 50 – 100 kkr, beroende på insats. Max tre stipendier per ansökningstillfälle kommer att beviljas.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 15 3 20%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 3 3 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 3 2 67%
Manliga huvudsökande 12 1 8%
Visa projekt