Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Nyttiggörandepris, vår 2017

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
NPa17-0008 Ett snabbtest för antibiotikaresistens på vårdcentralen BT 170101 – 171231 75 000
NPa17-0011 Cell-baserade test för prediktion av immuntoxicitet BT 170101 – 171231 75 000
NPa17-0018 Bakterieinfektionens patofysiologi BT 170101 – 171231 100 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt