Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Processindustriellt centrum

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
PC06-0001 Processindustriellt centrum - Linköping (PIC-LI) Öv 080701 – 140630 26 852 711
PC06-0002 Processindustriellt centrum - Lund (PIC-LU) Öv 080701 – 131231 27 000 000
PC06-0005 PIC Optimisation - Performance - Integration - Control (PIC-OPIC, Samverkansprojekt mellan PIC-LU och PIC-LI) Öv 120417 – 140630 5 400 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt