Hoppa till innehåll
EN In english

Processindustriellt centrum

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2008-2014
Belopp (milj kr)
60.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

I syfte att stimulera konkurrenskraft och förnyelse i svensk processindustri inbjuder stiftelsen intresserade parter att inkomma med idéskisser. Dessa ska avse ett generiskt, icke branschspecifikt program för forskning och kompetensutveckling inriktat på flexibilitet, styrbarhet och tillgänglighet i utformningen av produktionssystem för processindustrin. Stiftelsen har avsatt 60 milj kronor för en femårig insats, primärt för forskning (inkl forskarutbildning). Avnämarsidan förutsätts bidra med kontanta och andra resurser som sammantaget motsvarar minst stiftelsens egen insats sett över hela femårsperioden. Idéskisser inges av konstellationer bestående av 2-4 parter, varav minst en högskola och minst ett företag inom processindustrin.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 5 3 60%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 5 3 60%
Kvinnliga huvudsökande 0 0 0%
Manliga huvudsökande 5 3 60%
Visa projekt