Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Ramanslag i tillämpad matematik

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 02:124 Avancerad beräkningsteknik för nya upptäckter i teknik och vetenskap MB 020101 – 091231 13 500 000
A3 02:123 Matematisk teori och simuleringsverktyg för fasomvandlingar i material MB 020101 – 071231 13 000 000
A3 02:130 Beräkningskemisk mjukvara för akademisk och industriell forskning och utbildning MB 020101 – 061231 7 500 000
A3 02:128 Matrisberäkningar i datorstödd design av reglersystem MB 020101 – 101231 11 500 000
A3 02:125 Spatiala statistiska metoder och bildanalys inom miljö och medicin MB 020101 – 061231 9 000 000
A3 02:126 Beräkningsbaserad matematisk modellering: Chalmers finite element center MB 020101 – 051231 6 000 000
A3 02:127 Stokastiska metoder i telekommunikation MB 020101 – 071231 5 643 500
A3 02:129 Multivariata statistiska modeller för epidemiologi, genetik och bioinformatik MB 020101 – 091231 13 500 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt