Hoppa till innehåll
EN In english

Winternet

Diarienummer
A3 02:108
Start- och slutdatum
020101-071231
Beviljat belopp
27 000 000 kr
Förvaltande organisation
RISE SICS
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Syftet är att vidareutveckla Internets infrastruktur för att möta såväl dagens som morgondagens krav. Exempel är kommersiella krav, t ex säkerhet och debitering, krav på infrastrukturens skalbarhet och kravpå användarbarhet. I förlängningen fokuserar projektet på att utveckla fyra prototyper som demonstrerar forskningsresultaten. Prototyperna är: Distribuerade routrar, Kommunikation trots dålig konnektivitet, Energisnålt sensornätverk och Mediatransport.

Populärvetenskaplig beskrivning