Hoppa till innehåll
EN In english

Ramanslag inom komparativ funktionsgenomik

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2004-2007
Belopp (milj kr)
30.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Styrelsen beslutade den 16 september att bevilja 20 anslag om vardera 3 milj kr.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 10 10 100%
Livsvetenskaperna 10 10 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 1 1 100%
Manliga huvudsökande 9 9 100%
Visa projekt