Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Ramanslag inom komparativ funktionsgenomik

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 03:155f Genom och immunsvar LV 040101 – 071231 3 000 000
A3 03:155d Hur mediatorn reglerar globala mönster för transkription av gener LV 040101 – 061231 3 000 000
A3 03:155g Bladsenescence - Jämförande genomik LV 040101 – 081231 3 000 000
A3 03:155i Jämförande genetisk analys av mekanismer inom tubulär organ utvecklingen LV 040101 – 061231 3 000 000
A3 03:155b Den molekylära grunden för fenotypisk variation hos husdjur LV 040101 – 061231 3 000 000
A3 03:155a Jämförande genomik av patogener med en respektive fler värdar LV 040101 – 071231 3 000 000
A3 03:155c Applicering av bioinformatik för studier av nervsystemets utveckling LV 040101 – 061231 3 000 000
A3 03:155j Funktionsanalys av vag-gen-familjen - en samling konserverade gener bland bakteriella patogener LV 040101 – 061231 3 000 000
A3 03:155h Jämförande funktionell genomik av växters plasmamembran LV 040101 – 081231 3 000 000
A3 03:155e Jämförande funktionell genomik av mus, råtta och människa för att analysera komplexa autoimmuna sjuk LV 040101 – 061231 3 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt