Hoppa till innehåll
EN In english

Rambidrag, Bio a: Prediktiva modeller & Biomarköre

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2010-2015
Belopp (milj kr)
207.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

The Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) announces a call for proposals in the areas of: a. Design, development and validation of new predictive models and new biomarkers necessary for development of new drugs b. Parasite resistant trees and crop plants c. Epigenetic mechanisms in disease d. New antimicrobial agents - the role of innate immunity The Swedish Foundation for Strategic Research announces a total of SEK 400 million (SEK 80 million per year during five years) in a national call for proposals for problem- or application-driven research projects of the highest international scientific standard with the aim of stimulating interdisciplinary research collaboration in the four above-mentioned areas of strategic relevance for the Swedish biopharmaceutical and forest/ plant breeding industry.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 22 7 32%
Livsvetenskaperna 21 6 29%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 1 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 2 1 50%
Manliga huvudsökande 20 6 30%
Visa projekt