Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Rambidrag, Bio a: Prediktiva modeller & Biomarköre

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
RBa08-0009 Parkinson-modeller för translationell forskning LV 100101 – 151231 33 000 000
RBa08-0062 Kronisk smärta: från provrör till patient LV 100101 – 151231 19 977 500
RBa08-0063 Strategier för antibiotikautveckling som minskar resistens LV 100101 – 151231 34 000 000
RBa08-0075 Utveckling av immunologisk kardiovaskulär terapi LV 100101 – 151231 35 000 000
RBa08-0047 Prediktiva modeller inom inflammatoriska sjukdomar LV 100101 – 151231 35 000 000
RBa08-0067 Sel-taggade proteiner som nya biomarkörer vid PET avbildning BT 100101 – 151231 30 000 000
RBa08-0114 Verktyg för diagnostik och läkemedelsutveckling vid cancer LV 100101 – 151231 20 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt